شهید

شهید

شهید
واژه ایست پر رمز و راز…
همه ما ارزوی شهادت داریم..؟
اما عده معدودی از ما برای شهیدانه زندگی کردن تلاش میکند…
شاید یادمان رفته
که ان لیس للانسان ما سعی
برای انسان بهره‌ای جز سعی و کوشش او نیست…
مانده ایم وسط راه
هر روز که بیدار میشویم به خودمان میگوییم از فردا مثل یک شهید زنده میشوم
اما فردا می آید و دوباره میگوییم روزی دیگر
و این روزهایند که پشت سر هم میگذرند و این سن ماست که روز به روز بیشتر میشود…
روی قبرهای شهدا را بنگر ‌‌‌….
۱۳ ساله ۱۸ ساله ۱۹ساله ‌.‌‌‌‌…
پس کی قرار است به خودمان بیایم
سن مان دارد از شهدا بیشتر میشود
کی قرار است شهیدانه زندگی کردن
را بیاموزیم؟
خسته ایم از این تعلل های پر گناه خودمان…
شهدا کاری کنید برایمان
امام زمان مان منتظر است و ما نشسته ایم….