خاطرات شهید زین الدین

خاطرات شهید زین الدین

خاطرات شهید زین الدین دانشگاه فرانسه پیش از اینکه دستگیر شوم، تقاضانامه پذیرش برای چند دانشگاه فرانسه ارسال کرده بود. همه دانشگاه ها جواب مثبت داده بودند. خبر پیدا کردم که یکی از رفقایش آنجا مشغول تحصیل بود، وقتی آمده بود ایران به خانه شان رفته بود. دوستش به او گفت: یکبار به خدمت امام رسیدم و ایشان به من گفتند که در ایران به وجود شما بیشتر نیاز داریم. من هم برگشتم. تو حالا…

بیشتر بخوانید

دوکوهه کجاست ؟

دوکوهه کجاست ؟

دوکوهه کجاست ؟ شهید آوینی در فیلم «با من سخن بگو دوکوهه» در «روایت فتح» می‌گوید: «اگر بپرسی دوکوهه کجاست ، چه جوابی بدهیم؟ بگوییم دوکوهه پادگانی است در نزدیکی اندیمشک که بسیجی‌ها را در خود جای می‌داد و بعد سکوت کنیم؟ پس کاش نمی‌پرسیدی که دوکوهه کجاست؛ چراکه جواب گفتن به این سؤال بدین سادگی‌ها ممکن نیست؛ کاش تو خود در دوکوهه زیسته بودی که دیگر نیازی به این سؤال نبود». دوکوهه یک پادگان…

بیشتر بخوانید