حال خوب شهدایی

حال خوب شهدایی

شهدا
میشود کمی از آن حال خوب شهدایی تان را برایمان بفرستید…
از آن حال های خوب که قبلا هدیه داده بودید
که به عشق کار برای شما از این طرف شهر که هیچ
به آن طرف دنیا هم میرفتیم…

از آن حال های خوب
که برای خادمی راهیان نور ساعت ها اشک میریختیم…

چندی ست که چشمانمان در فراق شما اشک نمیریزد
و انقدر دنیایی شده ک برای دنیا اشک میریزد و میسوزد…..
چندی ست که یادمان رفته
هنوز جنگ است
و فقط شکل و ظاهرش عوض شده…
انگار یادمان رفته که باید در این جنگ ثابت قدم باشیم
وگرنه بین ما و رزمندگی فاصله می افتد….!

ای شهدا
ای رفقا
ما به امید نگاهی از سوی شما نشسته ایم….
به ما ایستادن را یاد بدهید‌…
به ما ایستاده جنگیدن را یاد بدهید…
اگر نگاه شما نباشد پاهای مان از جنگ می ایستد….
و مگر میشود نگاه شما نباشد؟!
نگاه شما همیشه هست
هرجایی….
#قسم_به_آیه
وَلا تَحسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلوا في سَبيلِ اللَّهِ أَمواتًا ۚ بَل أَحياءٌ عِندَ رَبِّهِم يُرزَقونَ
که شما زندگانید…
و ما مردگانی در تکاپوی زنده شدن….