کاشکی یکم بیشتر حواسمون بود

کاشکی یکم بیشتر حواسمون بود

کاشکی یکم بیشتر حواسمون بود کاشکی یکم بیشتر حواسمون بود و میدونستیم کسانی مثل شهید سید علی دوامی بود و میدانستیم از کجا زمان شهادت خود را میدانستند. نخستین روزهای اول ماه مبارک رمضان در حال سپری شدن بود من نیز مانند سایر رفقایم در گردان مسلم بن عقیل از لشکر ویژه ۲۵ کربلا بودم تازه تشکر مادر شلمچه مستقر شده بود رزمندگان بابل گرگان و بهشهر بسیار زیاد تر بودند. ما همیشه از شجاعت…

بیشتر بخوانید