خاطره شهید حسین خرازی

خاطره شهید حسین خرازی

خاطره از شهید حاج حسین خرازی به روایت پدر به بیمارستان رفتیم و برای دو روز پیش او ماندیم. بعد دیدیم محسن رضایی و فرماندگان سپاه و ارتش و همینطور افراد شاخص می آمدند. همینطور هم هر چند روز یک بار امام جمعه ی اصفهان به او سر می زد. آخر سر هم از یزد با هلیکوپتر به اصفهان آوردندش. آدم ها وقتی میفهمیدند پدرش هستم، سریع من را میبوسیدند و  التماس دعا میکردند. من…

بیشتر بخوانید